Szállásadóknak

 

Adatvédelmi nyilatkozat

2022. 02. 15

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Myszallas.com weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelői) hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elvet és szabályokat meghatározza.

Jelen nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

1.

Számlázási adatok

Móré Ferenc E.V. (Myszallas.com), Hajdú Takarék 59900043 - 11124247 Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-30007/2012., Adószám: 71692414-1-29.

A http://myszallas.com szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása a feltétele a sikeres regisztrációnak: név, e-mail cím, telefonszám, választott felhasználói név, választott jelszó, lakóhely (cím).

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén(pl. a név és a e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel, ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak. www.turbotarhely.hu

2.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele. Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzé tesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak, vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A Felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

3.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség. (www.turbotarhely.hu)

4.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Bármely kérdés, észrevétel vagy panasz a személyes adatok kezelésével vagy az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 06/20-566-3029 tel számon. A MySzallas.com szolgáltatás tulajdonosa Továbbiakban ("Myszallas.com") tiszteletben tartja és kiemelt figyelmet fordít a magánélethez való jogaival kapcsolatosan személyes adatai kezelésére és védelmére. Ezért a MySzallas.com vállalja, hogy felelősséggel tartozik személyes adatainak gyűjtésekor és minden módon védi magánéletét. Bár ez az adatkezelési tájékoztató nem szerződés, és nem teremt újabb törvényes jogalapot, de kifejezi és rögzíti az MySzallas.com kötelezettségvállalásának szándékát, és elkötelezettségét a személyes adatok védelme mellett.
Az MySzallas.com fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, kiegészítse és / vagy módosítsa jelen nyilatkozatot. A módosítást követően a lap tetején látható módosítási dátumot megváltoztatja. Amennyiben a nyilatkozat tartalma megváltozik, vagy módosul az MySzallas.com webhelyén alkalmazott adathasználat, az MySzallas.com jól látható módon fogja felhívni arra a figyelmet a webhelyen, vagy közvetlen értesítést küld a változásról. Érdemes rendszeres időközönként újra elolvasni az adatvédelmi nyilatkozatot, és feleleveníteni az MySzallas.com gyűjtött személyi adatok védelméről szóló tudnivalókat, hiszen a szolgáltatás folyamatos használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és annak frissítéseit is.
Az adatkezelési tájékoztató azokat az információkat írja le a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan, amelyek alapján a MySzallas.com hasznosít, másokkal megoszt ilyen adatokat, valamint hogyan védi azok titkosságát és biztonságát.
Az adatkezelési tájékoztató a weboldalunk minden felhasználójára érvényes, beleértve a szállásfoglalások megrendelőit, résztvevőit, a marketingkutatás során érintett felhasználókat, a befektetői kapcsolatokat, a vevői kapcsolatokat / szolgáltatások résztvevőit és az ügyfélszolgálatot. A tájékoztató vonatkozik továbbá az MySzallas.com mobil verziójának minden felhasználójára, és azokra is, akik a MySzallas.com szolgáltatásainak igénybevételéhez harmadik félen keresztül, vagy offline tranzakciók során személyes adatokat szolgáltatnak akár harmadik félnél és / vagy a MySzallas.com által üzemeltetett egyéb online webhelyeken. 5.BELEEGYEZÉS: A MySzallas.com az általunk megbízott bármely harmadik fél által nyújtott szolgáltatás automatikusan megszerzheti az Ön hozzájárulását személyes adatainak összegyűjtésére és felhasználására a begyűjtés időpontjában, bizonyos törvényesen előírt feltételek mellett, amennyiben ehhez az Ön közvetlen beleegyezése nem szükséges. Ha a törvény szükségessé teszi, az Ön beleegyezését a MySzallas.com úgynevezett "opt-in" politikát alkalmaz, amelyhez a kifejezett hozzájárulásának megszerzése szükséges személyes adatok gyűjtésekor. Ilyen esetekben lehetséges például, hogy Ön kitölt egy űrlapot, kijelöl egy arra szolgáló mezőt, vagy ráutaló magatartással jelzi szándékát, például, hogy rész kíván venni pongyűjtő szolgáltatásunkban, mely nyilvántartásnak elválaszthatatlan feltétele a személyes adatok kezelése a szükséges mértékben (e-mailcím, esetleg név). Tekintettel, a szolgáltatás részét képező, más csatornán meg nem jelenő, kizárólag pontkedvezménnyel megrendelhető ajánlatokra, valamint a pontszerzési eseményekre és egyenlegre, a klubszolgáltatásban történő részvételével egyidőben beleegyezik adatai szükséges mértékben történő kezelésébe és a klubszolgáltatáshoz tartozó rendszeres tájékoztatásba a Pontkedvezménnyel elérhető ajánlatokkal kapcsolatosan.
Általában a Weboldal használatával Ön hozzájárul az Ön személyes adatainak a MySzallas.com által történő gyűjtéséhez és használatához a fent leírt módon (amely időről időre változhat), hacsak nem tájékoztat minket ellenkezőleg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép a MySzallas.com-al. Ha harmadik fél magánszemély személyes adatait megadja, Önnek rendelkeznie kell az egyén előzetes beleegyezésével, és a megadásal egyidőben kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges hozzájárulással, vagy más módon jogosult személyes adatait megadni nekünk. Harmadik személy(ek) személyes adatainak átadásával biztosítja azt is, hogy minden érintett egyén értesül adatai átadásáról, az adatvédelmi irányelv feltételeiről és beleegyezik abba.
A legtöbb esetben ahhoz, hogy igénybe vegye szolgáltatásunkat kötelező az Ön személyes adatainak átadása, hogy lehetővé tegye számunkra a kérés, illetve az Ön által kért szolgáltatás teljesítését. Mindazonáltal megadjuk Önnek a lehetőséget, hogy bármikor leiratkozzon szolgáltatásainkról, klubszolgáltatásunkról, promóciós ajánlatainkról, hírlevelünkről vagy a MySzallas.com egyéb kommunikációjáról.
6.Információgyüjtés:
A weboldalunkon vagy bármely egyéb módon megadott, hozzánk eljuttatott adatokat (összefoglalva, "Személyes adatok") összegyűjtjük, tároljuk és kezeljük. Lehetősége van arra, hogy ne adjon meg számunkra bizonyos információkat, de előfordulhat, hogy az adatok megadása nélkül nem tudja igénybevenni a weboldalunk és az MySzallas.com szolgáltatásai által kínált összes funkciót. Az Ön által megadott és megtanult személyes adatok segítenek szolgáltatásunk személyre szabásában és folyamatos fejlesztésében.
Általunk gyüjtött Személyes adatok típusai:
Személyazonosításra alkalmas információ, pl.: név, Kapcsolatfelvételi adatok, pl.: cím, e-mail cím és telefonszámok, közössségi oldalcímek; Fizetési információk, pl.: Pontgyűjtőkártya adatai, beleértve a kártyabirtokos nevét, a kártya számát, kártyabirtokos e-mailcímét, a kártya eredeti lejárati idejét és az egyenleg részleteit; Utazási információk, utazási szokások pl.: úticél, vagy egyéb termék preferenciák; Műszaki adatok, pl.: IP-cím, a használt eszköz technikai paraméterei, hivatkozó cím. Elutasíthatja személyes adataik megosztását velünk, melyet az info@myszallas.com emailen keresztül kérhet. Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés tekintettel a szolgáltatás folyamatos jellegére a hozzájárulás visszavonásáig tart.
7.KISKORÚAK 18 ÉV ALATT:
Nem tároljuk és nem tudjuk megkülönböztetni a weboldalunk látogatóinak életkorát. Ha Ön 18 évesnél fiatalabb személy szülője vagy gondviselője, aki tudta és beleegyezése nélkül átadta nekünk személyes adatait, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a személyes adatok eltávolításával kapcsolatban.
8.ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA: Általában személyes adatait adminisztratív célokra használjuk, pl. a tranzakciók feldolgozása, megerősítése, teljesítése, számlázása, valamint szolgáltatásaink igénylése. Abban az esetben, ha a megrendelt szolgáltatásban előre nem látott változás állna be, e-mailben, telefonon vagy SMS-ben értesítést küldünk Önnek az Ön által az ügyfélszolgálatunk élő beszélgetésében vagy a foglalás helyén honlapunkon, mobilalkalmazáson, keresztül megadott elérhetőségek használatával. Ezen kívül az Ön személyes adatait felhasználjuk a számlázás (számlázás és auditálás), üzleti nyilvántartás és kapcsolódó vizsgálatok, visszatérítés, bejelentkezés, egyéni ellenőrzés, statisztikai és marketingelemzés, termékek és szolgáltatások marketingje, az információs rendszerek kezelése, a rendszer működtetése, tesztelése, karbantartása és fejlesztése, ügyfél-felmérések, ügyfélkapcsolatok, például az Ön igényeinek és preferenciáinak azonosítása céljaira is. 9.A GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA:
Adatainkat megoszthatjuk társult vállalatainkkal / leányvállalatainkkal és / vagy harmadik felekkel, például hitelkártya-hitelesítési szolgáltatók, adatelemzés, marketing ügynökség, utazási szolgáltatók, utazási vállalkozások, aki képes bizonyítani, hogy Ön kifejezetten hozzájárult személyes adatai átadásához, vagy az igénybevett szolgáltatásaink nyújtása során az említett fél szerződés szerint közreműködik és az adatok megosztása a szolgáltatás teljesítéshez szükséges. Az MySzallas.com a személyes adatokat és a cookie-kat együtt is használja a "Összegyűjtött információk felhasználása" és "Cookie-k" részben leírt célokra. A törvények által előírt esetekben személyes adatait a kormányzati szerveknek, hatóságoknak vagy harmadik feleknek felszólítás, vagy más jogi eljárás alapján tesszük elérhetővé. A jobb kiszolgálás érdekében tett erőfeszítések részeként folyamatosan bővítjük szolgáltatásainkat az egyre növekvő igények kielégítésére. Az Ön személyes adatait az üzleti partnerekkel, erre jogosult vagy szerződéses harmadik felekkel, szolgáltatóval vagy hirdetővel megoszthatjuk olyan promóciók, ajánlatok, termékek vagy szolgáltatások elérhetővé tételéhez, amelyek vagy saját vagy nem saját szolgáltatásunk, de olyan választott termékhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódnak amelyeket Ön rajtunk keresztül vehet igénybe, vagy megvásárolhat meg.
Azért hogy megelőzzük a nemkívánatos kommunikációkat, és hogy csak a relevás promóciókkal, ajánlatokkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat juttassuk el Önhöz csak a megfelelő üzleti partnerekkel, szolgáltatókkal vagy harmadik felekkel működünk közre.
A MySzallas.com és / vagy harmadik felek által közzétett vagy megosztott Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban kérdéseit az alábbi "Kapcsolatfelvételi adatok" résznél található elérhetőségeinken keresztül teheti fel. 10.ADATTÁROLÁS:
A MySzallas.com központja Magyarországon található. az adatkezelés földrajzilag az Európai Gazdasági Közösség (EGK) területén belül zajlik.
A MySzallas.com és szerződött partnerei biztosítják az adatok tárolását az érvényes rendelkezéseknek megfelelően, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) Adatvédelmi Rendeletére (GDPR), a rendeletben és szabványaiban előírt és elvárható biztonsági intézkedéseknek megfelelően a következő módon: regisztrálja azokat, akik technikailag hozzáférhetnek az adatok tárolójához; ellenőrzi és korlátozza a hozzáférést a szükségszerűség alapján; a Személyes adatokhoz való hozzáférést és átadást megfelelően nyilvántartja; biztosítja a MySzallas.com minden alkalmazottjának és a feldolgozásban résztvevő partnerek alkalmazottainak titoktartását; biztosítja a személyes adatok védelméért felelős alkalmazottak felkészültségét; fizikai biztonsági eljárásokat alakít ki az adatok elérésével, kezelésével tárolásával kapcsolatban; a személyes adatok feldolgozásában részt vevő harmadik feleket kötelezi, hogy ne használjanak cserélhető eszközt vagy felhőalapú számítástechnikai szolgáltatást a személyes adatok átadásához, tárolásához anélkül, hogy a MySzallas.com vezetése hozzájárulna ehhez.
Értesítés a https://myszallas.com oldal üzemeltetőjének személyében bekövetkező változásról Köszönjük eddigi bizalmát! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Myszallas.com weboldalt 2022. február XX-tól az BOOKING-Szállás Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti tovább. Amikor korábban a Myszallas.com internetes honlapját látogatta, eközben személyes adatait is átadta a weboldal üzemeltetője számára, ezért el kell végezni az ún. érdekmérlegelési tesztet, mely levezeti, hogy az új adatkezelő jogos érdeke tovább kezelni a korábban megadott adatokat. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT Előzmények: Móré Ferenc Ev. (4200 Hajdúszoboszló, Földvár utca 45., adószám: 68895284129, elérhetőség: 06/20-9420-400), mint jogelőd adatkezelő (a továbbiakban: Jogelőd) a tulajdonában álló https://myszallas.com weboldalt (a továbbiakban: Honlap), az ahhoz kapcsolódó adatbázist, adatokat értékesítette az BOOKING-Szállás Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7. földszint 3., adószám: 25542031217, közösségi adószám: HU 25542031, cégjegyzékszám: 17 09 010895, ügyvezető, tulajdonos: Golubar Tibor, elérhetőség: 06/70 945-3401), részére, aki polgári jogi szerződéssel a Jogelőd adatkezelő jogutódjává vált. A BOOKING-Szállás Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, mint jogutód adatkezelő (a továbbiakban: Jogutód) részéről jelen érdekmérlegelési teszt elvégzésére annak érdekében került sor, hogy tájékoztassa az Érintetteket - az Érintett személyes adatának kezeléséhez fűződő jogos érdekéről, - az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, - az adatkezelés jogszerűségéről. Jogutód célja, hogy az érintettek jogérvényesítési lehetőségének biztosítása mellett, a Honlapon korábban a Jogelőd részére megadott személyes adatok kezelését folytassa abból a célból, hogy a Honlapon elérhető szolgáltatást a továbbiakban is nyújtsa. Az adatkezelés feltétele, hogy a Jogutód jogos érdeke a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álljon és ezt az érintettek felé igazolja, amelyet jelen érdekmérlegelési teszt tartalmaz. 1 2022. február 15. [ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT_GDPR_ MYSZALLAS.COM] Az érdekmérlegelési teszt tartalma Az érdekmérlegelési teszt során a Jogutód: - azonosítja a Jogutódnak az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét, - megállapítja az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint a Jogutód jogos érdekeinek ellenpontját, - elvégzi az adatkezelő jogos érdekeinek és az Érintett jogos érdekeinek, alapjogainak vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. Jogutód egyértelmű jogos érdeke a Honlap további üzemeltetése, e célból az ügyfélkapcsolatok fenntartása és elmélyítse. A Honlap üzemeltetése során Jogutód az alábbi célokból kezeli az érintett személyes adatai: Vendég regisztráció: email cím, telefonszám, név, cím. Szállásadó adatai: szállásadó neve, címe, adószáma. Szálláshely adatai: kapcsolattartó neve, telefonszáma. Az adatkezelés célja: A szállásadó által megadott paraméterek alapján, szálláshely közvetítés a harmadik félnek. Szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: A Jogelőd általi adatkezelésekre a 1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése, továbbá az alábbi jogalapok alapján kerül sor: 2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése. 3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a. 2
2022. február 15. [ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT_GDPR_ MYSZALLAS.COM] Az érdekek arányosítása:
Tekintve, hogy az adatkezelési cél ugyanaz marad Jogutód esetében is mint Jogelőd esetében, más szolgáltatások nyújtására az adatok nem kerülnek felhasználására és az érintett bármikor kezdeményezheti regisztrációja törlését, az érintetti jogok nem kerülnek olyan mértékben korlátozásra, amely megakadályozná a jogos érdeken alapuló további adatkezelést. Az érintettek jogai: 1. A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 2. A helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését. 3. A törléshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 4. Az elfeledtetéshez való jog Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
2022. február 15. [ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT_GDPR_ MYSZALLAS.COM]
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 6. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...) 7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Honlapon bárki számára elérhető a Jogutód Adatkezelési Tájékoztatója, mely részletes leírást tartalmaz az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a jogszabályi megfelelőségnek való megfelelőségről, mely bárki számára korlátozás nélkül hozzáférhető. Jogutód az adatbiztonság megőrzése érdekében megtesz minden olyan technikai intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, biztosítva ezzel a GDPR-nek való megfelelést. Bonyhád, 2022. február 15.
11.SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS JAVÍTÁS:
Személyes adatait a www.MySzallas.com való bejelentkezéssel elérheti. Szükségünk van a segítségére annak biztosítása érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok aktuálisak, teljesek és pontosak legyenek. Ha hibákat észlel, vagy változtatások történtek, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy javíthassuk, vagy alternatív intézkedéseket tehessünk. Harmadik fél kérésére nem fogjuk megszüntetni bejelentkezését, vagy módosítani személyes adatait, hacsak a harmadik fél nem tudja bizonyítani, hogy Ön a számára biztosította a jogot, hogy rendelkezzen az Ön személyes adatai felett.
Kérés esetén biztosítjuk adatainak végleges törlését zárolását a számvitelhez, és elszámoláshoz szükséges adatok kivételével.
12.LINKEK MÁS OLDALAKRA:
Honlapunk más webhelyekre mutató linkeket tartalmaz ("Harmadik fél webhelyei"). Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vagyunk felelősek a harmadik fél webhelyeinek adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Javasoljuk, hogy olvassa el minden olyan webhely adatvédelmi nyilatkozatát, amelyek az Ön személyes adatainak megadása előtt, vagy anélkül is gyűjthetnek adatokat. A MySzallas.com Adatvédelmi Szabályzata kizárólag az MySzallas.com gyűjtött adatokra vonatkozik, és nem vonatkozik harmadik fél webhelyére.
13.HÍRLEVÉL:
A MySzallas.com e-mail hírlevél szolgáltatásához való csatlakozással elfogadja, hogy e-mailben értesítjük Önt a legújabb hírekről, ajánlatokról, termékekről és szolgáltatásokról. Ha később meggondolja magát és nem szeretne előfizető maradni, akkor kérésre kívánsága szerint eltávolítjuk összes adatát, vagy csak feliratkozását az előfizetések listájáról. Leiratkozáshoz egyszerűen kattinthat a "leiratkozás" lehetőségre is bármely kapott hírlevélben. COOKIE-K:
A cookie-k kis fájlok, amelyek információkat tárolnak látogatásával kapcsolatban a Ön készülékén, amikor felkeresi webhelyünket. A cookie-kat úgy használjuk fel, hogy felismerhessük az Ön preferenciaadatait, nyomon követhessük foglalásaikat és megkönnyítsük a webhelyek adminisztrációját. Ha továbbra is böngészi weboldalunkat anélkül, hogy megváltoztatná a böngészője, vagy a cookie-kat vezérlő eszköz beállításait, akkor a szolgáltatásunk használatával egyidejűleg elfogadja a sütik tárolását és használatát weboldalunkon. Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek szolgáltatásaink használatáról, hogy bővíthessük tapasztalatainkat, hogy relevánsabb tartalmat és hirdetéseket biztosíthassunk Önnek. Emlékeznek arra, hogy Ön meglátogatta valamely szolgáltatásunkat, és segít megérteni szolgáltatásaink használatát. A cookie-k egy része olyan harmadik felektől származik, akik szolgáltatásainkról információkat gyűjtenek, hogy hirdetéseiket (a mi szolgáltatásaink során és másutt is) a felhasználók online tevékenységei alapján (ezek az úgynevezett "érdeklődésen alapuló hirdetések") jeleníthessék meg szolgáltatásainkban és más résztvevő online felületeken. Az érdeklődésen alapuló hirdetésben részt vevő harmadik felek információkat gyűjtenek internetes böngészési (pl. Látogatott weboldalak, látogatás időpontja, stb.) előzményekről, szokásokról a különböző webhelyeken és idővel felhasználhatják az általuk a szolgáltatásainkról gyűjtött információkat, hogy hirdetéseket (a mi és más cégek hirdetéseit) jobban igatzíthassák az Ön elvárásaihoz és érdeklődési köréhez internetes hirdetési felületeiken. Letiltáshoz, beállítások módosításához használhatja a böngészőkre és cookie-kra vonatkozóan a fent megadott linkeket. Az Ön adatainak biztonsága érdekében fontos, hogy megakadályozza a jelszó és a számítógép illetéktelen hozzáférését. Mindig jelentkezzen ki megosztott számítógép használata után. Kilépéshez kattintson az oldal jobb felső sarkában található kilépés gombra.


Bababarát |  Balaton déli part |  Balaton északi part |  Dél-Alföld |  Dél-Dunántúl |  Duna - Tisza köze |  Dunakanyar |  Észak - Magyarország |  Észak-Alföld |  Közép-Dunántúl |  Közép-Magyarország |  Mátra |  Siófoki nyaralók |  Tisza-tó |  Velencei-tó
Wellness Szállodák Magyarországon
      
Van egy fürdő közeli szolgáltatásod? A MYSZALLAS.COM ÜZLETI AJÁNLÓN HIRDETÉSI megjelenésed teljesen ingyenes. Például: legyen az /pizzéria, pub, helyi pékség, borozó, strand vagy kávézó, és még sok más kategóriában. Az általad megadott TELEPÜLÉSEN, az általad választott bármelyik ajánló kategóriában. Reklámozz ingyen. Ajánljuk magunkat!

Szolgáltatás ajánló
2-3 éjszakás csomagok | Nyári csomag | Őszi csomag | Kihagyhatatlan csomag | 4-6 éjszakás csomagok | Hosszú hétvége csomag | Nyugdíjas csomag | Balatoni csomag | Pezsdítő csomag | Olcsó csomag | Családi hétvége csomag | Karácsonyi csomagajánlat | Romantikus csomag | Gyógykúra csomag | Családi hétköznap csomag | Relax csomag | Last Minute csomag |
Még több csomag
Hajdúszoboszló szállás | Eger szállás | Hévíz szállás | Gyula szállás | Zalakaros szállás | Sopron szállás | Szilvásvárad szállás | Budapest szállás | Szeged szállás | Pécs szállás | Bük szállás | Bük-Bükfürdő p. szállás | Siófok szállás | Miskolc - Tapolca szállás | Kehidakustány szállás | Debrecen szállás | Keszthely szállás |
Még több város


© 2012-2024 myszallas.com | Minden jog fenntartva. Engedély szám: NAIH-6000712012
Lap tetejére