Szállásadóknak

 

Felhasználási feltételek

1. Bevezetés A MySzallas.com weboldalon a Regisztráció minden felhasználó számára Ingyenes, ide értve Kedves látogatóinkat, és Szállásadó partnereinket .(lásd még: Belépés Szállásadóként- Áraink)

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás MySzallas.com EV. /Adószáma: 71692414-1-29; Számlaszám:59900043-11124247 HajdúTakarék Takarékszövetkezet Név: Móré Ferenc; Nemzetközi bankszámlaszám: HU27 5990 0043 1112 4247 0000 0000, BIC kód: TAKBHUHB/ továbbiakban: Üzemeltető), mint a www.myszallas.com címen üzemeltetett portál (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó), melynek két altípusa: a) szállást kereső felhasználója (továbbiakban: Szállást kereső Felhasználó) b) szállást adó felhasználója (továbbiakban Felhasználók – Szállást adó,Vendéglátóhely üzemeltető) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Szállásadó nyilatkozik, hogy az általa, a MySzallas.com számára átadott összes adat, a valóságnak megfelel, annak tartalmáért teljes és egyedüli felelősséget vállal. Az átadott adatok által okozott esetleges jogsértéseket, károkat minél hamarabb jogszerűen rendezi és az esetleges kárigényeket kielégíti. A megrendelő hozzájárul, hogy az általa, a MySzallas.com számára rendelkezésre bocsátott, a szálláshelyére vonatkozó nyilvános adatokat, a szolgáltató a fent megjelölt internetes portálján megjelenítse.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai) , valamint személyes adatok védelméhez való jogokat, kegyeleti jogot, személyhez fűződő jogokat sért;
 • jogszabálysértésre, erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve
 • természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul
 • a MySzallas.com és üzleti partnerei vagy MySzallas.com szolgáltatásait igénybe vevő felhasználóinak jogait;

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámosása:
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • tiltott gyógyszer reklámnak minősül;
 • dohányáru reklám;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;

A Myszallas.com nem felel más harmadik személy Szállásadóval szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a szálláshely tulajdonságainak a szállásadó által feltöltött adatoktól való eltéréséért, továbbá a feltöltött adatok valóságtartalmáért. A szálláshely, vendéglátóhely szolgáltatási áránál bekövetkezett, de az adminisztrációs felülete be nem jegyzett változásokért és módosításokért kizárólag a Szállásadót, Fürdő üzemeltetőt terheli a teljes felelősség. A szabályzat legfrissebb változata a szolgáltatás nyitólapján elhelyezett "Felhasználási feltételek" linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja a magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A Felhasználó (a Szállásadó, Fürdő üzemeltető) felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

Regisztrációval kapcsolatos tudnivalók:

A jelen szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen szabályzatot. Regisztráció nélkül a Felhasználók (a Szállásadó,) csak a szolgáltatás publikus tartalmait olvashatjhák, de nem használhatják például Legnépszerűbb szállások megjelenítést, csak külön kérhető a megjelenítése (a díj megfizetés ellenében), nem hozhatják létre a saját szállásuk adatlapját és semmilyen egyéb személyre szabott szolgáltatást sem.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, vagy megtagadja, legvégső esetben végleg kitiltja a rendszerből. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. A regisztráció során a Felhasználónak felhasználónevet kell megadnia ill. generált jelszót kap, melyet rövid időn belül meg kell változtatnia. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen fogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Szerződés célja:

Jelen együttműködési megállapodás szerződést a felek abból a célból kötik meg, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett www.myszallas.com weboldalon (online szálláshirdető portálon) a Szállásadó és Fürdő üzemeltető az általunk biztosított adminisztrációs felületére (fiókjára) felvitt adatokkal, és saját csomagajánlataival megjelenhessen, hogy ezzel is növelje szálláshelyének forgalmát. A továbbiakban is kérjük a Szerződésben vállaltak korrekt betartását. A szerzödés tudatos megszegése, illetve szállás portálunkon létrejött közvetítői szerep szándékos megkerülése végleges kizárást von maga után!

Szerződés létrejötte:

A jogviszony azonnal megkezdettnek tekintendő, az alábbi feltételek együttes és maradéktalan fennállása esetén: a regisztrációhoz szükséges adatok online kitöltése, és azok e-mailben érkező linkkel történő megerősítése valamint az általános szerződési feltételek elfogadása.

A Szolgáltató Jelen esetben a tulajdonos, biztosítja a szerződéskötés jogi hátterét.

A Szolgáltatás a Szállásadó, Fürdő üzemeltető számára biztosítja az elérhetőséget: minden hétköznap 8-16 óráig; az online szállásvezetési rendszert 0-24 óráig. A szállásvezetési rendszer nem nyilvános, a Szállásadó a regisztrációkor megadott felhasználónév és generált jelszó (majd ezt megváltoztatva, új jelszó megadását követően) segítségével férhet hozzá az adminisztrációs felületére (fiókjába) felvitt adataihoz.

A Szállásadó kötelezettsége:

A szállásadó kötelezettséget vállal arra, hogy használja a szolgáltató online szállásvezetési rendszerét, melynek tartalmát folyamatosan aktualizálja (csomagajánlataiban, teltházjelentésben, akcióiban).

A szolgáltatóhoz érkező szállásfoglalási-ajánlatkérési igényeket a szállásvezetési rendszeren - Szállásadó által rögzített - adatai alapján, a Szolgáltató a Szállásadó felé továbbítja.

A Szállásadó köteles az e-mal-jeit az adminisztrációs felületén (fiókjában) napi rendszerességgel nyomon követni, kezelni. Amennyiben a fenti kötelezettségének nem tesz eleget 48 - 24 órán belül, a foglalása "törlődik", melyről rendszerünk, (cron) gondoskodik.

Felelősség:

A Szállásadó által benyújtott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az internet-szolgáltatónál bármilyen nemű hiányosság, rendszerzavar keletkezik, ezekért a Szolgáltató úgyszintén nem vállal felelősségt! Ellene eljárás nem kezdeményezhető!

Hírlevél:

A Szállásadó a regisztrációval egyidejűleg elfogadja és vállalja, hogy jelen Szerződés aláírásával igényt tart (mint Szállásadó) a Szolgáltató által időszakosan küldött hírlevélre (vagy rendszerüzenetre), melyet az elérhetőségeknél és az adatlapon feltüntetett e-mail címre fog kapni.

Szállásadó térítési díja:

SZÁLLÁSADÓ KÉTFÉLE HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁS KÖZÜL VÁLASZTHAT:

1. Jutalékos megjelenés (alapértelmezett): a teljes foglalási Összeg 10 %-a (A jutalékos rendszerre vonatkozó teljes foglalási összeg nem terjed ki a helyi Idegenforgalmi Adóra, és nem foglalja azt magában!) A díjfizetési kötelezettség a Myszállás.com közreműködésével teljesült (megvalósult) foglalások után keletkezik, melynek mértéke a vendég által fizetendő megvalósult értékben elfogadott, teljes foglalási összeg 10 %-a. Az így megállapított összeget az általános forgalmi adó nem terheli.

A Szállásadó és a Vendég kommunikációja végig a Myszállás.com által biztosított felületen történik, melynek megkerülési kísérlete (további kapcsoatfelvételi adatok közlése a Vendéggel a kommunikáció során, vagy a Szállásadó adatlapján) kizárást eredményezhet.

A Myszállás.com ingyenesen biztosít hozzáférést a Szállásadó számára a részére beérkező egyéni illetve csoportos szállásfoglalások olvasására, és annak megválaszolására.

A szállásadó az alábbi konstrukcióban rendelheti meg a Myszállás.com online hirdetési szolgáltatását, melyek a Szállásadó által szolgáltatott adatok megjelenítési módját és formáját nem befolyásolják.

2. Fix éves díjas

 • A díj meghatározása egyedileg, a szállsadó által megadott ár információk felhasználásával történik, melytől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.
 • A Myszállás.com további díjfizetési kötelezettség nélkül biztosít hozzáférést a Szállásadó számára, a részére beérkező egyéni illetve csoportos szállás ajánlatkérések olvasására, illetve megválaszolására. Ezen időszak alatt nem rögzítünk foglalási jutalékot.
 • A megjelenés 365 napra vonatkozik, a Szállásadó kérésére hosszabbítható, ennek hiányában a visszaáll az alapértelmezett megjelenési forma.

Hirdetéssel kapcsolatban keresse: Móréné Mónika 06/20-566-3029

A Szállásadó és a Vendég kommunikációja végig a Myszállás.com által biztosított felületen történik. Ebben az esetben a megvalósult foglalások után nem számítunk fel jutalékot.

Az online szállásfoglalási rendszerben a Szállásadó napi rendszerességgel használja, figyelemmel kíséri, feltöltött csomagajánlatit, teltházjelentését és annak lejáratát ellenőrizi és aktualizálja azokat a Szolgáltató által biztosított adminisztrációs felületén (fiókjában).

A szállásfoglalások online (e-mailen), csomagfoglalási adminisztrációs felületen keresztül, ill. telefonos közvetítés útján érkeznek a Szállásadóhoz, így a Szolgáltató is nyomon követi a szállásfoglalási igényeket, foglalásokat.

Fizetési feltételek:

Díjbekérőtminden hónap 10. napjáig, e-mailben megküldi a Szolgáltató az előző hónapra vonatkozó tételes foglalások listáját. A díjbekérő tartalmazza: foglalási szám, foglaló neve, foglalt időszak, foglalási összérték, fizetendő jutalék.

Ezt követően, a Szállásadó két lehetőség közül választhat.

1.A díjbekérő alapján, rendezi Banki átutalással a megvalósult szállásfoglalásai után járó jutalékot, mellyel elfogadja a díjbekérőben feltüntetett szállásfoglalások megtörténtét és elfogadja az erre az időszakra vonatkozó jutalék elszámolást.

2.A díjbekérő alapján, leegyeztetést követően, amennyiben nem ért vele egyet, e-mailbenvisszajelzi és megindokolja a válaszát. Ezt követően kap egy új díjbekérőt, melyet Banki átutalással egyenlít ki.

A díjbekérő összege amint beérkezik a Szolgáltató számlájára, a Szolgáltató kiállítja az eredeti számlát melyet elküld e-mailben a Szálláshelynek.

Átutalás, a Díjbekérő dátumától számított 8 munkanapon belül történik.

A nem időben, vagy a nem rendezett befizetés szerződésbontást von maga után,ill. kitiltásra kerül a www.myszallas.com rendszerében. Ilyen esetben a felmerült költségek a Szállásadót terhelik. A Szálláshely mindaddig amíg nem rendezi számláját (díjbekérőjét) nem aktív (nem látható), nem jelentetheti meg akcióit,csomagajánlatait az online rendszeren keresztül. Tartozása kiegyenlítését követően a Szolgáltató aktiválja a Szálláshelyet.

A szerződés időtartama:

Jelen szerződés keltétől (regisztráláskor elfogadásra került) számított – határozatlan időre szól.

Kapcsolattartás:

A Szállásadó és a Szolgáltató között a kapcsolattartás a megbízott képviselő személyével, illetve a szolgáltatást biztosítóval lehetséges. A kapcsolatfelvétel történhet írásban (e-mail, telefon).

A szerződés csak írásban módosítható.

Felmondási időtartam 30 nap. Kizárólag az itt nem érintett vitás kérdések tekintetében hozott írásbeli egyezség elmaradása esetén a szerződő felek alávetik magukat a Szolgáltató tárgy szerinti illetékes Bíróságnak.

A jutalékos rendszerben levő Szállásadóknak TILOS bárhol (pl: adatlapján, csomagajánlataiban) megjeleníteni az elérhetőségeit!

A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen személyes tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ha ez nem vezetne eredményre, erre az esetre kikötik az illetékes szerinti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló törvények, valamint a Ptk. ide vonatkozó jogszabályai a mértékadóak. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés aláírásával (elfogadásával) egyidejűleg az ide vonatkozó és a jelen szerződésben rögzített feltételek kötelező érvényűek rájuk tekintve, elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag online elfogadták.

Látogatók (továbbiakban:Vendég)a MySzallason való regisztrációkor megadott saját felhasználó név és jelszó, megadásával bejelentkezhet. Itt kap egy adminisztrációs felületet (fiókot): http://myszallas.com/index.php?page=login_formahol nyomon követheti a szállásadóktól az ajánlat kéréseit, foglalásait, levelezéseit, kedvenceit, és értékelheti a szálláshelyet.

Egyéb szolgáltatás:

A Szállásadó kérhet extra (Banner, Főoldali megjelenés, Város szerinti Főoldali megjelenés, Legnépszerűbb szálláshely) szolgáltatást. A jutalékos rendszertől eltérően, más díjtétel vonatkozik rá. Mindig egyeztetést követően vehető igénybe. (ennek kiválasztása, majd díjának átutalása után megjeleníthető, az előre meghatározott naptól – napig.

A pontosan kitöltött online regisztrációs oldal kitöltésével és a felhasználási feltételek ill. adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után megjeleníthető, mivel a Szerződést megkötötte és aláírása nélkül érvényesítette.

Az Üzemeltető és iparjogvédelmi jogai:

A MySzallas.com domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ezen név – ideértve a hozzá a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltatás keretein belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom

Szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az Üzemeltető által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett szállás leírásokért, a szállásokról megjelent képekért, feltüntetett árakért nem vállal semmilyen felelősséget, mivel azokért kizárólag a Szállást adó Felhasználók felelnek.

A Felhasználók (Szállást adó) által elérhetővé tett tartalom:

A Felhasználók (Szállásadók) a szolgáltatáson történő közé, - vagy elérhetővé tétellel valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott tartalom (például: fotók, szállásleírások) tekintetében, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi a Szolgáltatás használatának időpontjában ismert anyagi s egyéb felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged az Üzemeltetőnek (a bevezetőben említett nem megjeleníthető tartalmak átdolgozása végett), nem kizárólagosan, a teljes adott tartalom Szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítését,kiadását és átdolgozását. A szerződés megszűnése az Üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

A Felhasználók (Szállásadó) által közé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználók (Szállásadó, Vendég) tartozik felelősséggel. Következésképpen az adott Felhasználók (Szállásadó) köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá-vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik. A Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom a Szolgáltatáson történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében, az alábbiakban meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére. Amennyiben a Szolgáltatáson egy adott Felhasználó által közé, - vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználók (Szállásadó) az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket és egyéb valamennyi felmerülő kiadást, kár megtérítését magára vállalja. A Felhasználók (Szállásadó) által a szolgáltatáson közé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a szolgáltatáson közétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A kifogásolt kép illetve egyéb tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltető felé, ha megítélése szerint a szolgáltatáson elérhető valamely információ jogsértő. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@myszallas.com. Az üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik. Az üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve, a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból. Amennyiben valamely Felhasználó (Szállásadó, Fürdő üzemeltető) a jelen szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó (Szállásadó, Fürdő üzemeltető) hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni. továbbá felhasználói adatait és a (Szállásadó, Fürdő üzemeltető) Felhasználó által közé vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak:

A szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése:

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link): kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.

1. A szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (linkelő weboldal) tartalmaznia kell, ez ügyben kérjük keresse Móré Ferenc-nét az info@myszallas.com e-mail címen. 2. a Linkelő weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja. 3. a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása használata nem lehetséges. 4. a Linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. 5. a Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az üzemeltető és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről. 6. a Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. Banner cserére vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult. 7. Egyéb rendelkezések: a weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződének, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

1.ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését,

2.ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik,

3.a Felhasználó halálával,

4.a Szolgáltatás megszűnésével,

5.új Szabályzat érvénybe lépésével.

Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki. A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók (Szállásadó, Vendég)és az Üzemeltető alávetik magukat a Bíróság kizárólagos illetékességének.

Figyelem!

Jelen együttműködési megállapodás szerződést a felek abból a célból kötik meg, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett www.myszallas.com weboldalon (online szálláshirdető portálon) a Szállásadó az általunk biztosított adminisztrációs felületére (fiókjára) felvitt adatokkal, és saját csomagajánlataival megjelenhessen, hogy ezzel is növelje szálláshelyének forgalmát. A továbbiakban is kérjük a Szerződésben vállaltak korrekt betartását. A szerzödés tudatos megszegése, illetve szállás portálunkon létrejött közvetítői szerep szándékos megkerülése végleges kizárást von maga után!Bababarát |  Balaton déli part |  Balaton északi part |  Dél-Alföld |  Dél-Dunántúl |  Duna - Tisza köze |  Dunakanyar |  Észak - Magyarország |  Észak-Alföld |  Közép-Dunántúl |  Közép-Magyarország |  Mátra |  Siófoki nyaralók |  Tisza-tó |  Velencei-tó
Wellness Szállodák Magyarországon
      
Van egy fürdő közeli szolgáltatásod? A MYSZALLAS.COM ÜZLETI AJÁNLÓN HIRDETÉSI megjelenésed teljesen ingyenes. Például: legyen az /pizzéria, pub, helyi pékség, borozó, strand vagy kávézó, és még sok más kategóriában. Az általad megadott TELEPÜLÉSEN, az általad választott bármelyik ajánló kategóriában. Reklámozz ingyen. Ajánljuk magunkat!

Szolgáltatás ajánló
2-3 éjszakás csomagok | Nyári csomag | Őszi csomag | Kihagyhatatlan csomag | 4-6 éjszakás csomagok | Hosszú hétvége csomag | Nyugdíjas csomag | Balatoni csomag | Pezsdítő csomag | Olcsó csomag | Családi hétvége csomag | Karácsonyi csomagajánlat | Romantikus csomag | Gyógykúra csomag | Családi hétköznap csomag | Relax csomag | Last Minute csomag |
Még több csomag
Hajdúszoboszló szállás | Eger szállás | Hévíz szállás | Gyula szállás | Zalakaros szállás | Sopron szállás | Szilvásvárad szállás | Budapest szállás | Szeged szállás | Pécs szállás | Bük szállás | Bük-Bükfürdő p. szállás | Siófok szállás | Miskolc - Tapolca szállás | Kehidakustány szállás | Debrecen szállás | Keszthely szállás |
Még több város


© 2012-2024 myszallas.com | Minden jog fenntartva. Engedély szám: NAIH-6000712012
Lap tetejére